Geschiedenis

De geschiedenis van Sezako

In 1991 besloten Jos Drissen en Jos Schreurs dat het tijd werd om in Sevenum een nieuw koor op te richten. Een koor dat niet verbonden zou zijn met de kerk en moderne, wereldse muziek zou uitvoeren. De belangstelling was overweldigend. Zo startte het koor Sezako met 40 leden. Een dirigente in opleiding werd gevonden op het conservatorium in Tilburg. Jacqueline Nelissen uit Maastricht.
Sezako was anders, als eerste koor in de regio zongen zij zonder klappers. Het koor begon al vroeg met choreografie en introduceerde themaconcerten. Jacqueline stopte in 2003 waarna Eric Munten het stokje overnam. In 2005 volgde Steven van Kempen. Van  2009 tot 2017 stond Sezako onder leiding van Geert Claessens. Momenteel is Rob Jacobs dirigent.
Sezako heeft 28 leden en er is plaats voor een ieder die graag zingt.