Thema Concerten

Als een rode draad lopen de themaconcerten door de geschiedenis van Sezako heen.
Van onze allereerste Musical Train tot onze meest actuele “De liefde”.
Toegevoegd aan de draad is de ontwikkeling en realisatie van een kunstwerk aan het Linders Pedje ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan.