Thema Concerten

Als een rode draad lopen de themaconcerten door de geschiedenis van Sezako heen.
Van onze allereerste Musical Train tot onze meest actuele “De liefde”.